Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-8/23 od 06.01.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1/23  – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Jablanica u 2023. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-1-3-1/23 od 06.01.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-8/23
Jablanica, 06.01.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.