Kultura i kulturni sadržaji u Jablanici

Strategijom razvoja kulture u općini Jablanica za period 2013-2017. godina, koja je izrađena prije Integrisane strategije lokalnog razvoja 2014-2023., fazno su započeti radovi na rehabilitaciji i dogradnji kulturno-historijskih objekata: JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi”, Omladinski klub “Pod istim suncem” – KINO, BZK “Preporod”, Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis”, Omladinski kulturni centar “Urban Art”. Obzirom da su se ovi projekti usmjereni na razvoj kulture našli i u Integralnoj Strategiji razvoja, možemo reći da je u periodu 2013.-2017. došlo do značajne obnove kulturno-historijskih objekata koja je rezultat implementacije Strategije razvoja.

U sklopu aktivnosti kulturnih institucija, organizacija, objekata i udruženja realizovane su kulturne manifestacije kao što su: Obilježavanje godišnjice “Bitka za ranjenike na Neretvi” koja je tokom 2017.g. imala zabilježeno 15.000 posjetilaca muzeju “Bitka za ranjenike na Neretvi na godišnjem nivou, zatim  „Večer sevdaha“ koju je posjetilo preko  300 posjetilaca, te „Smotra folkora“ koja bilježi 1.000 posjetilaca godišnje?. Broj posjetilaca ovim manifestacijama se nije značajno mijenjao u proteklom petogodišnjem periodu i radi se o manifestacijama koje se organiziraju redovno tj. na godišnjem nivou.

Tokom 2015. godine  Omladinski klub “Pod istim suncem” (OKPIS) realizovao je projekat “Čarobna noć” koji se organizuje u Gradskom parku – igra i zabava za djecu i omladinu. Ovaj projekat okuplja mališane općine Jablanica, i  najmanje 1.000 mališana imalo je priliku da uživa u raznim zabavnim igricama, kao što su, crtanje , origami, košarka i nogomet, ples, skakanje u vrećama i mnoge druge zabavne igrice.

U sklopu OKPIS-a nalazi se KINO, gdje su prikazivane filmske projekcije, ali od 2015.  godine kino sala nije u funkciji. Općina Jablanica ima u planu da u narednom periodu izvrši rekonstrukciju kina, kao i da pomogne u nabavci prateće opreme.

U periodu 2013-2017.g., svake godine, BZK “Preporod” nastavila je sa projektima škola stranih jezika (engleski, turski, njemački), izložbama slikara amatera iz Jablanice i organizacijom manifestacije „Veče sevdaha“

Već tradicionalnom manifestacijom smatra se manifestacija “Jablaničko ljeto”, koja bogatstvom sadržaja privlači sve veću pažnju u posljednjih nekoliko godina, a građani imaju priliku vidjeti i učestvovati u veoma interesantnim događajima, kao što su Veslački maraton, predstave, koncerti, škola kanua, smotra folklora, Rock marathon, Turnir u malom nogometu, i dr. Od nabrojanih dešavanja kao najatraktivniji se izdvaja Veslački maraton, kao centralna manifestacija u kojoj dominira utrka tradicionalnih drvenih čamaca. Procjena općinskog razvojnog tima je da se na godišnjem nivou ostavari najmanje 20.000 posjeta ovoj manifestaciji, te je ovaj nivo posjeta konstantan u periodu 2013-2017.g.

Ipak, unaprijeđenjem tehnike organiziranja kulturnih i drugih sadržaja u općini, posebice u okviru Jablaničkog ljeta, u odnosu na 2013.g. ukazala se potreba i za nabavkom vanjske pozornice. Vanjska scenske pozornica smanjila bi troškove organizovanja kulturno-zabavno-sportskih manifestacija Jablaničkog ljeta, i organizacijama civilnog društva bi bila data mogućnost da unaprijede i provedu niz društvenih aktivnosti koje nisu bili u mogućnosti implementirati ranije (ili su troškovi organiziranja manifestacija bili previsoki). Na taj način bi organizacije civilnog društva i druge kulturne institucije na području općine podigle nivo kvaliteta kulturnih manifestacija, stvorila bi se i mogućnost povećanja broja manifestacija na otvorenom u sklopu manifestacije „Jablaničko ljeto“, zatim mogućnost organizacije drugih javnih programa na otovorenom kao što je npr. „Javni doček Nove godine“ ili organiziranje pozorišnih predstava na otvorenom. Ovakva unaprijeđenja kulturnih sadržaja neminovno bi dovela do povećanja broja kulturnih manifestacija odnosno broja posjetitelja ovim manifestacijama.

Dodatnim ulaganjima moguće je ostvariti modernizaciju i proširenje rada i programske šeme RTV Jablanica (izvršiti digitalizaciju programa, u skladu sa zakonom) i omladinskog kluba, koncertno-zabavnih manifestacija i događaja, te izgradnju umjetničke galerije Jablanica.

Pored razvoja i unaprijeđenja infrastrukture i kapaciteta JU Muzej „Bitka na Neretvi“, u narednom periodu je neophodno raditi na realizaciji projekta uspostave Kulturnog centra, sa akcentom na uključivanje i mlađe populacije stanovništva u rad Kulturnog centra. U tom kontekstu je potrebno rekonstruisati kino dvoranu u Jablanici, i pretvoriti je u savremenu multifunkcijsku kongresnu salu, sa savremenim prezntacijskim i komunikacijskim tehnologijama, čime će se stvoriti preduslovi za kvalitetniji rad organizacija, institucija ali i poslovnih subjekata na području općine Jablanica

Obzirom da je jedan od fokusa ekonomskog razvoja općine Jablanica i razvoj turizma, potrebno je projekte jačanja infrastrukturnih kapaciteta kulturnih i historijskih objekata, kao i unaprijeđenje kulturnih sadržaja (sa posebnim osvrtom na uspostavljanje programa obilježavanja važnijih historijskih datuma), te unaprijeđenja manifestacija poput Jablaničkog ljeta i uspostavu kontinuiranog održavanja Rock Maraton Demo Fest-a, planirati na takav način da su u funkciji razvoja turizma.