Sport

Općina Jablanica je u proteklom petogodišnjem periodu ulažila značajna sredstva u oblast sporta, a u tabeli 1. je dat pregled ulaganja u sportske klubove i udruženja tokom proteklih 5 godina,. U ovom dijelu je potrebno naglasiti da je u periodu 2013-2017., kroz strateške intervencije, izgrađena „Gradska sportska dvorana“.  
Iako je u proteklom periodu općina Jablanica značajno investirala u razvoj sporta, još uvijek je neophodno nastaviti sa ovim trendom i fokus u narednom periodu staviti na unaprijeđenje nogometne infrastrukture, sa posebnim akcentom na izgradnju pomoćnog stadiona i rekonstrukciju Stadiona Zlatan Alikadić Tazlo koji će ugostiti male sportove na umjetnoj podlozi.
Tokom 2017. godine sportske organizacije okupljale su 739 sportista od čega 532 muških i 207 žena, te se procjenjuje da je došlo do porasta broja sportista za 10% u odnosu na 2013.g. što je direktan rezultat implementacije Strategije u prethodnom periodu. U istom periodu došlo je do blagog opadanja brojeva sportskih klubova, jer je došlo do spajanja klubova koji su se takmičili u istim sportovima (dva rukometna kluba su se spojila u jedan, dva košarkaška kluba su se spojili u jedan.). Ovo spajanje nije uticalo na smanjenje broja aktivnih sportista.