ODRŽANA 38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak 28.03.2024. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 15,15 sati. Sjednici je prisustvovalo 17 vjećnika.

Na sjednici je utvrđen  slijedeći:

D N E V N I   R E D

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3 Odluka o usvajanju Završnog računa za 2023. godinu – donešena                                                 
AD4 Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu-nije donešen
AD5 Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u  državnom vlasništvu za područje općine Jablanica za period 2024.-2029. godine - donešen
AD6 Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2024. godini –donešena
AD7 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o udruženjima od posebnog  interesa -donešena
AD8 Odluka o donošenju Plana zaštite od požara općine Jablanica –donešen
AD9 Program poticaja malih i srednjih preduzeća u Općini Jablanica -donešen
AD10 Program subvencioniranja privrednih subjekata na području Općine Jablanica –donešen
AD11 Godišnji izvještaj o radu Općine Jablanica za 2023. godinu sa Izvještajem o radu inspektora za 2023. godinu i Izvještaj o upravnom rješavanju u  Službama Općine Jablanica za 2023. godinu- Godišnji izvještaj o radu Općine Jablanica sa Izvještajima o upravnom rješavanju nije usvojen. Izvještaji o radu inspektora usvojeni
AD12 Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica-usvojen
AD13 Rasprava o Informaciji o radu JKP „Jablanica“ d.d. – u stečaju za 2023. godinu-vođena rasprava