PRIJAVITE KORUPCIJU

JAVNE NABAVKE

PRISTUP INFORMACIJAMA

KONTAKT INFORMACIJE

Adresa:
Općina Jablanica Pere Bilića 15
88420 JABLANICA

E-mail:
jabl.o@bih.net.ba
nacelnik@jablanica.ba

Web:

http://www.jablanica.ba

Telefon:
Centrala: +387 36 751 300
Fax: 036/753 215