Certifikati

OPĆINA JABLANICA NOSILAC PRESTIŽNOG BFC SEE CERTIFIKATA

Prema zvaničnim rezultatima Regionalnog savjeta i obavještenju  Regionalne razvojne agencije  za Hercegovinu (REDAH) Općina Jablanica je  02.06.2017. godine dobila prestižni BFC SEE certifikat i postala  općina koja ispunjava međunarodne priznate uslove za povoljno poslovno okruženje.

Do ove godine ni jedna općina u Hercegovini nije imala BFC SEE certifikat za povoljno poslovno okruženje u zemljama Jugoistočne Evrope. Nakon postupka certifikacije koji se vodio tokom 2016. i prvim dijelom 2017. godine, prve općine u Hercegovini koje su postale nosioci ovog prestižnog certifikata su Općina Jablanica sa 88,2%  ispunjenosti kriterija (158,50 bodova) i Općina Posušje sa 81,4% ispunjenosti kriterija. Općina Jablanica je stekla pravo na korištenje zvaničnog loga koji će biti postavljen na ulazne puteve u općinu Jablanica i koji će se koristiti za vizuelni identitet i promociju Općine Jablanica.
 
U procesu implementacije BFC SEE certifikacije (Business Friendly Certification for South East Europe), Općina Jablanica je imala podršku CRS-a u okviru zaključenog Protokola o saradnji za realizaciju Projekta RAST. Projektom je predviđena podrška CRS-a u Općini Jablanica u izradi promotivnih materijala, dokumenata, alata ili procedura poslovanja, kao i podrška u jačanju kapaciteta administracije za kontinuirano provođenje aktivnosti zahtjevanih BFC standardima.  Projekat RAST kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) započeo je 17.01.2017. godine, a planirani završetak Projekta je 26.09.2018. godine. Općina Jablanica i CRS će koordiniranim aktivnostima raditi na provođenju preporuka, koje su dali BFC evaluatori/verifikatori u svojim izvještajima, sa ciljem ispunjavanja BFC kriterija i uslova.

U prisustvu istaknutih privrednika, gradonačelnika i lidera državnih i međunarodnih institucija iz zemalja regije  u utorak, 24. aprila 2018. godine,  u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, a u okviru  12. godišnje skupštine Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED-a) koja djeluje kao regionalni tehnički sekretarijat BFC procesa, uručeni su certifikati općinama i gradovima koji nude najbolje uslove za investiranje u regionu.

Ministri država regiona uručili su 17 certifikata lokalnim samoupravama koje su u prethodnih godinu dana kroz proces certifikacije uspešno usvojili planove reformi i smjernice programa za kreiranje dobre poslovne klime – 11 iz BiH, četiri iz Srbije, jedna iz Makedonije i jedna iz Hrvatske. Među 11. općina iz BiH (a do sada ukupno 20), certifikat je uručen i Općini Jablanica, a ovo značajno priznanje primio je Općinski načelnik Salem Dedić. Svečanom uručenju certifikata prisustvovala je i Pomoćnik općinskog načelnika i Šef službe  za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Amela Muratović.
 Do sada se u BFC SEE program certifikacije uključilo gotovo 100 gradova i općina iz pet zemalja  regiona od kojih su 44 ispunili uslove za sticanje certifikata koji privredi i investitorima predstavlja pečat kvaliteta i dokaz da će u ovim sredinama naći predvidivo poslovno okruženje u skladu s najvišim međunarodnim standardima, efikasne procedure, kvalitetne baze podataka i pouzdane usluge. Kvalitet poslovnog okruženja ocjenjuje se na osnovu  veoma zahtjevnih kriterija svrstanih u 10 oblasti sa više od 65 podkriterija. Ovaj program razvijen je u Srbiji 2007. godine te je zahvaljujući njegovoj uspješnosti 2012. implementiran i u BiH, a 2016. godine pridružila se i Crna Gora.
Značajnu tehničku i finansijsku podršku u procesu BFC certifikacije u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini pruža agencija Catholic Relief Services (CRS) u okviru projekta RAST koji finansira USAID.  BiH ima najveći broj jedinica lokalne samouprave koje su uspješno implementirale ovaj standard prije svega zahvaljujući velikoj podršci Američke agenciji za međunarodni razvoj (USAID).Certifikat ISO 9001-2000

Prema programu audita za općinu Jablanica, 7.10.2004. uspješno je izvršena usluga certifikacijskog audita (glavnog audita), od strane međunarodne certifikacijske kuće "Bureau Veritas" iz Rijeke-Hrvatska sa sjedištem u Londonu.


 ISO 9001-2000 Certifikat

U svom završnom izvještaju ovlašteni auditori ove kuće, gospoda Kamenko Mirković i Vlado Ivanković, istakli su pozitivno gledanje na stepen usklađenosti poslovnog sistema općine Jablanica sa međunarodnim standardom ISO 9001-2000, te će uputiti preporuku svojoj certifikacijskoj kući "Bureau Veritas" za dodjelu certifikata ISO 9001-2001, općini Jablanica.
Realizacijom ovog ozbiljnog projekta općina Jablanica uvodi koncept Ciljevima vođene organizacije u kontrolisanim uslovima odvijanja procesa i aktivnosti poslovnog sistema u općini Jablanica.
U općini Jablanica uspostavljen je kibernetski sistem (interakcijski sistem) upravljanja gdje povratnu spregu čine informacije od korisnika usluga i ostalih zainteresovanih strana na osnovu kojih se vrši kontinuirano usklađivanje poslovnog sistema upravljanja kvalitetom.


Sami projekat je realiziran za 14 mjeseci uz aktivno učešće predstavnika najvišeg rukovodstva Općine a koordinaciju svih aktivnosti obavljao je predstavnik rukovodstva za kvalitet u općini Jablanica gospodin Miralem Hamza, dipl.ing.
Konsultantske usluge u okviru projekta sistema upravljanja kvalitetom u općini Jablanica povjerene su Institutu za organizaciju i ekonomiju iz Sarajeva koga je predstavljao mr. Halil Gutošić.
Ovim projektom općina Jablanica se svrstala u red devet općina U BiH koje su izvršile uvođenje sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001-2000.


 

Općini Jablanici predstavnici OSCE-a uručili su 17.12.2007.godine Certifikat iz oblasti reforme računovodstva,finansija i upravljanja ljudskim resursima. Općinskom načelniku Salemu Dediću, Certifikat je uručila Arlet Stojanović, Projekt menadžer MAP-a a svečanosti uručenja ,pristustvovali su Michaela Seitz, Viša službenica  Osce-a za demokratizaciju ,Svjetlana Radulj,Savjetnica  u Osce-u za upravljanje ljudskim resursima.

Prema riječima Arlet Stojanović, Projekt menadžera MAP-a  Općina Jablanica je u toku saradnje sa MAP-om pokazala veliku spremnost i posvecenost poboljšanju trenutne situacije. U grupi prvih opcina u Bosni i Hercegovini koja je uspostavila standarde u skladu sa normama Projekta reforme opcinske administracije, uspostavljanjem transparentne administracije sa kvalificiranim kadrom, Opcina Jablanica može poslužiti kao primjer drugim opcinama u bližem i širem okruženju. Uspješnim završetkom projekta reforme opcinske administracije, Opcina Jablanica je uspostavila mehanizme koji ce omoguciti stalno preispitivanje i unapredenje rada administracije u najboljem interesu gradana."Na posebno  organizovanoj svečanosti 27.8.2008. godine Općini Jablanica dodjeljen Certifikat  OSCE-a u povodu završetka projekta Ugovor koji je započeo tokom 2005.godine i realiziran je kroz pet Modula (Zakon o slobodi pristupa informacijama, Etički kodeks, Komisija za planiranje općinskog razvoja (KPOR), Zakonski okvir i Partnerstvo).
Svečanosti uručivanja certifikata prisustvovali su, uz goste iz OSCE-a, brojni učesnici u realizaciji projekta, predstavnici općinske administracije, općinskog vijeća, NVO, privrede i građana Jablanice.
Općinski načelnik Salem Dedić se zahvalio svim učesnicima projekata i predstavnicima Osce-a, kao i svima ostalim koji su pružali podršku, a predsjednik Općinskog vijeća  Mate Mijić uz čestitke svim učesnicima posebno se zahvalio Osce-u na uspješnoj koordinaciji u realizaciji projekata.

Sekretar vijeća i općinskog načelnika Šemsa Šehić izvršila je prezentaciju projekta Ugovor a Arlett Stojanović u ime Osce-a ponovo je istakla napore i  izvanrednu saradnju koju  je imao Osce u Jablanici kao i izuzetnu opredjeljenost na reformskom putu općinske administracije.
Po završetku prezentacije projekta Ugovor, gđa Stojanović je uručila certifikat Općinskom načelniku i predsjedniku Općinskog vijeća.