Centar za investitore

VODIČ ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Link za preuzimanje vodiča

POTICAJI, PROGRAMI I POREZNE OLAKŠICE

ODLUKA O OPĆINSKIM KOMUNALNIM TAKSAMA SA IZMJENAMA I DOPUNAMA-PREČIŠĆENI TEKST

(„SL. GLASNIK OPĆINE JABLANICA” BROJ: 7/03, 4/04, 1/09, 3/13)

ODLUKA I TARIFA OPĆINSKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

TABELA SA SPISKOM NAKNADA: NAZIVNIMA NAKNADA, ZAKONSKIM AKTIMA PREMA KOJIMA SU UTVRĐENE I OBAVEZNICIMA PLAĆANJA

SPISAK ŠIFARA PRIHODA

OCJENA ZADOVOLJENJA POTREBA KORISNIKA USLUGA U POSTUPKU IZDAVANJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI, ODOBRENJA ZA GRAĐENJE I UPOTREBNE DOZVOLE

Link za preuzimanje upitnika

 

POPIS PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU KOJE SLUŽBA ZA UPRAVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE, ZAŠTITU OKOLINE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE ODOBRAVA GRADNJU:

• Prostorni plan Općine Jablanica 2016-2025. sa ugrađenim ciljanim izmjenama

• Sintezni prikaz korištenja prostora u planskom periodu
• URBANISTIČKI PROJEKAT „RASADNIK“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 6/04)
• URBANISTIČKI PROJEKAT „GORNJA KOLONIJA“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 8/07)

• URBANISTIČKI PROJEKAT „ŠLJUNKARA“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 1/08)

• IZMJENE PROSTORNOG PLANA OPĆINE JABLANICA ZA PODRUČJE SOVIĆI-RISOVAC (Službeni glasnik Općine Jablanica 3/08)

• URBANISTIČKI PLAN OPĆINE JABLANICA (Službeni glasnik Općine Jablanica 2/10)

• REGULACIONI PLAN „RISOVAC“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 5/10)

• REGULACIONI PLAN „GRADSKI CENTAR 1“ JABLANICA (Službeni glasnik Općine Jablanica 2/16)
• Regulacioni plan Privredna zona „Doljani-Bijeli potok“ Jablanica
• Odluka o provođenju Regulacionog plana „Gradski centar 2“ Jablanica
• Regulacioni plan „Gradski centar 2“ Jablanica
• Izmjene Urbanističkog plana Jablanica
• Urbanistički plan Jablanica Sintezni prikaz
• Regulacioni plan privredna zona Jarišta 2
• Regulacioni plan privredna zona Jarišta 2 - Model prostorne organizacije
• Model prostorne organizacije Privredna zona Donja Jablanica 2
• Odluka o provodjenju Regulacionog plana PZ Donja Jablanica 2
• Regulacioni plan Privredna zona Donja Jablanica 2-tekstualni dio

REGIONALNI INFO CENTAR

Tel: +387 36 580-719
Tel/Fax: +387 36 580-121
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
web: www.ric.redah.ba

IZVJEŠTAJI O RADU JAVNIH PREDUZEĆA

Analiza stanja i potreba privrede u općini Jablanica