ODRŽANA 40. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana dana 30.04.2024. godine (utorak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a zaršena u 15,20 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Na sjednici je utvrđen slijedeći:

D N E V N I   R E D

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između 38. i 40. sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3 Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Jablanica- donešena
AD4 Strategija za mlade općine Jablanica za period 2024.-2027.godina- donešena
AD5 Rasprava o inicijativi Udruženja privrednika Jablanica za stavljanje van snage Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica-donešen zaključak o prihvatanju inicijative
AD6 Rasprava o informacijama
-Informacija o izvršenju Budžeta za period I-III 2024. godine
-Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Jablanica  
-Informacija o stanju u oblasti nevladinih organiz. i pokazateljima o izvršenju finansijskih planova
-Informacija o stanju fasada, trotoara, dvorišta, parkinga, plaža, parka, trim staze, drvoreda
-Vođena rasprava