ODRŽANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u utorak,  31.01.2023. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 15,55 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. 

Na sjednici je utvrđen slijedeći Dnevni  red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a donesenih u 2022. godini- donesen zaključak
3.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja –-donesena
4.    Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2023. godini – donesena
5.    Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2023. godinu – donesena
6.    Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2023. godinu – donesena
7.    Odluka o utvrđivanju naknade RVI I grupe sa 100 % vojnog invaliditeta u 2023. godini-donesena
8.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatne prehrane za majke dojilje u 2023. godine –donesena
9.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za prevoz djece sa autizmom u 2023. godini – donesena
10.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe oboljele od celijakije u 2023.godini –donesena
11.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe na hemodijalizi u 2023. godini –donesena
12.    Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica –donesena
13.    Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište  -donesena
14.    Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi-donesena
15.    Odluka o finansiranju sporta u  općini Jablanica u 2023. godini-donesena
16.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta- donešen
17.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup suvlasničkog dijela zemljišta –donešen
18.    Odluka o načinu korištenja poslovnih prostorija – data saglasnost
19.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika Đemal Macić i Amira Mursel-Čilić za izradu Odluke o proglašenju najbolje podružnice MZ i savjeta MZ Općine Jablanica-usvojena inicjatva, donesen zaključak
20.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika Đemal Macić i Amira Mursel-Čilić za izmjenu Odluke o stipendijama-usvojena inicjatva, donesen zaključak