Informacija sa 29. sjednice OV-a Jablanica

Sjednica je održana u dane 31.05.2023. godine (srijeda) i 05.06.2023. godine (ponedjeljak) u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.


Prisustvovalo je 18 vijećnika Općinskog vijeća Jablanica.
    
D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a – VOĐENA RASPRAVA
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a – VOĐENA RASPRAVA
3.    Odluka o raspodjeli viška prihoda nad rashodima Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu – prijedlog - DONESENA
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog – NIJE DONESENA
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu - prijedlog – POVUČEN PRIJEDLOG
6.    Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 2“ – prijedlog -DONESENA
7.    Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za izbor kandidata za predsjednika Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica – prijedlog - DONESENA
8.    Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2023. godini – prijedlog- DONESENA
9.    Odluka o privremenoj odgodi pokretanja izvršnog postupka protiv „Granit„ d.d. Jablanica u stečaju – prijedlog -DONESENA
10.    Program poticaja malih i srednjih preduzeća u Općini Jablanica – prijedlog- DONESEN
11.    Program subvencioniranja privrednih subjekata na području Općine Jablanica – prijedlog DONESEN
12.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnih podzemnih veza za STS 10(20)/0,4 kV „Djevor II i izgradnju stubne transformatorske stanice – prijedlog -DONESENA
13.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za zadržavanje bazne stanice GSM mreže ERONET-a na lokalitetu „Čeharski vrh“ – prijedlog - DONESENA
14.    Rasprava o zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Zaključka OV-a broj: 01-02-798/23 od 08.05.2023. godine – ODBIJEN ZAHTJEV, POTVRĐEN ZAKLJUČAK OV-a
15.    Rasprava o informacijama – VOĐENA RASPRAVA