ZAKAZANA SVEČANA AKADEMIJA OPĆINSKOG VIJEĆA U POVODU 25. NOVEMBRA-DANA DRŽAVNOSTI

Na osnovu člana 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica“  broj: 4/09, 7/10,7/15 i 8/16),  Predsjedavajući  OV-a  Emir Muratović BA ing.građ., sazvao je

SVEČANU AKEDEMIJU
Općinskog vijeća Jablanica
u povodu 25.novembra - Dana državnosti BiH

U povodu obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine održat će se Svečana akademija Općinskog vijeća općine Jablanica.


Akedemija će se održati u ČETVRTAK 25.11.2021. godine sa početkom u 12,00 sati u Kino sali.

Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježit će se i obilaskom spomen obilježja u Jablanici:

25.11.2021. godine

•    10,00 sati – Harem Jasen;
•    10,30 sati  – Partizansko groblje;
•    10,45 sati - Spomen - obilježje civilnim žrtvama rata
•    11,00 sati - Centralno spomen obilježje šehidima, poginulim, nestalim i umrlim borcima odbrambeno - oslobodilačkog rata «92-95»
•    11,15 sati  - Spomenik jablaničkim prvoborcima.