ZAKAZANA 29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je  29.  Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u srijedu  31.05.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.


Za sjednicu je predložen  slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o raspodjeli viška prihoda nad rashodima Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu - prijedlog
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu - prijedlog
6.    Odluka o donošenju i provođenju izmjene Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila – Viseći most“ – prijedlog
7.    Odluka o pristupanju izradi ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 2“ - prijedlog
8.    Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za izbor kandidata za predsjednika Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica - prijedlog
9.    Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2023. godini - prijedlog
10.    Odluka o privremenoj odgodi pokretanja izvršnog postupka protiv „Granit„ d.d. Jablanica u stečaju - prijedlog
11.    Program poticaja malih i srednjih preduzeća u Općini Jablanica - prijedlog
12.    Program subvencioniranja privrednih subjekata na području Općine Jablanica - prijedlog
13.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnih podzemnih veza za STS 10(20)/0,4 kV „Djevor II i izgradnju stubne transformatorske stanice - prijedlog
14.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za zadržavanje bazne stanice GSM mreže ERONET-a na lokalitetu „Čeharski vrh“ - prijedlog
15.    Rasprava o zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Zaključka OV-a broj: 01-02-798/23 od 08.05.2023. godine
16.    Rasprava o informacijama