Rezultati javnog poziva za JLS BiH - BH Green Triangle - BH Zeleni trokut - EU

U prilogu se nalazi Obavijest o rezultatima evaluacije pristiglih prijava na Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP).

 Prilog:
Obavijest o rezultatima evaluacije pristiglih prijava na Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena