ZAKAZANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), sazivam 27. SJEDNICU Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati dana 30.03.2023. godine (četvrtak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati

DNEVNI RED

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti Općine Jablanica - Prijedlog
4. Odluka o usvajanju Završnog računa Općine Jablanica za 2022. godinu - Prijedlog
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, načinu, postupku, i kriterijima za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca-branitelja i boračkih populacija - Nacrt
7. Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2023. godini –Prijedlog
8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnih kablovskih podzemnih veza i kablovske transformatorske stanice - Prijedlog
9. Zaključak o odbijanju ponude za otkup dijela zemljišta - Prijedlog
10. a) Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2022. godinu
b) Program rada JU Centar za socijalni rad za 2023. godinu sa Programom socijalne zaštite stanovništva općine Jablanica
11. Izvještaj o realizaciji propisanih preporuka datih od strane Generalnog revizora u Izvještaju o finansijskoj reviziji u Općini Jablanica za 2020. godinu
12. Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica
13. Izvještaj o ostvarenju Plana implementacije Plana upravljanja otpadom za 2022. godinu
14. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2022. godinu
15. Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za 2022. godinu
16. Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2022. godinu
17. Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2022.g.
18. Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2022. godinu
19. Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2022. godinu
20. Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2022. godinu
21. Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora JU Dječije obdanište Pčelica za 2022. godinu
22. Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika SDA Jablanica za donošenje Odluke o donaciji/pomoći Republici Turskoj za saniranje štete nastale prirodnim nepogodama (zemljotresima)
23. Rasprava o inicijativi Komisije za budžet i društveni nadzor za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju budžeta Općine Jablanica za 2023. godinu
24. Rasprava o informacijama

Pozivate se na sjednicu, uz poštovanje!

PREDSJEDAVAJUĆI OV-a
Emir Muratović, BA ing.građ. s.r.