Odluka o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata u povodu vjerskog praznika - Kurban bajrama

Na osnovu člana 9. stav (2) Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine HNK“, broj: 12/17), člana 6. stav (2) Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 11/23), Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove, po službenoj dužnosti, d o n o s i:   

O D L U K U
O PRODUŽENJU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
U POVODU VJERSKOG PRAZNIKA – KURBAN BAJRAMA

Član 1.


Ugostiteljskim objektima iz člana 6. stav (1) tačka a) iz grupe „Restorani“ i „Barovi“, koji posluju na području općine Jablanica, odobrava se produženo radno vrijeme do 2:00 sata u povodu obilježavanja vjerskog praznika – Kurban bajrama, za dane 16.06.2024. i 17.06.2024. godine.

Član 2.


Za vrijeme trajanja produženog radnog vremena objekti iz člana 1. ove Odluke dužni su se pridržavati propisa o zaštiti od buke i mjera za održavanje javnog reda i mira.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-18-751-1/24
Datum: 13.06.2024. godine  

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Aldin Širić, dipl.pravnik