Obavještenje o primjeni Zakona o civilnim žrtvama rata u FBiH