Obavještenje o izlaganju izvoda iz Privremenog biračkog spiska u Općini Jablanica

Općinska izborna komisija Jablanica obavještava građanke i građane Općine Jablanica da će u skladu sa Pravilnikom o vođenju i upotrebi Centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik BiH“ broj 27/22), u periodu od 04.06.2022. godine do 04.07.2022. godine moći izvršiti uvid u izvode iz Privremenog biračkog spiska kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja- lično ili u odsustvu).

Privremene birački spiskovi za područje općine Jablanica, Općinska izborna komisija će izložiti u prostorijama kako slijedi:

1.    Centru za birački spisak-zgrada općine Jablanica, ul. Pere Bilića br.15, prizemlje-šalter sala.
2.    Matičnom uredu Ostrožac;
3.    Matičnom uredu Glogošnica;
4.    Matičnom uredu Doljani.


Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenih lica, da do 19.07.2022. godine mogu promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva Centru za birački spisak.

Ispravke eventualnih netačnosti u privremenim biračkim spiskovima koji budu izloženi javnosti,vršit će se na slijedeći način:

Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog Centralnog biračkog spiska uoče nepravilnosti i pogrešne podatke imaju pravo zahtjevati njihovu ispravku ukoliko se radi o ispravci ličnih podataka. Zahtjev se podnosi organu nadležnom za vođenje podataka čija se ispravka zahtjeva.                           

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 02-10-894/22-PBS-1
Jablanica, 31.05.2022. godine
                    
P R E D S J E D N I K
Općinske izborne komisije Jablanica
Sedin Lepara, dipl.pravnik