Čestitka Predsjedavajućeg Općinskog vijeća u povodu 25.novembra - Dana državnosti

Čestitka u povodu 25. novembra Dana državnosti BiH

U ime Općinskog vijeća Jablanica i u svoje ime svim građanima  Jablanice i Bosne i Hercegovine upućujem najiskrene čestitke u povodu 25. novembra Dana državnosti BiH.
Na  osnivačkom zasjedanju 25. novembra 1943,  u Mrkonjić Gradu održano je  Zemaljsko  antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine i tom prilikom potvrđen  puni državnopravni subjektivitet Bosne i Hercegovine  koju naša domovina  baštini od X vijeka. Bosna i Hercegovina je u svojim historijskim granicama tada pravno konstituisana kao država ravnopravnih građana Srba, tada Muslimana, a danas Bošnjaka i Hrvata. Granice Bosne i Hercegovine tada su potvrđene i priznate kao rezultat viševijekovnog političkog, kulturnog i demografskog kontinuiteta i razvitka.

Nama je ostala čast i obaveza da čuvamo i branimo tada obnovljenu državnost i antifašističku tradiciju ovog prostora. Odbrambeno-oslobodilačkim ratom 90-ih godina na kraju prošlog stoljeća odbranili smo državu Bosnu i Hercegovinu i to je naš zalog budućim generacijama.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Emir Muratović BA ing.građ.