SVEČANOST POVODOM USELJENJA KORISNIKA U OBJEKAT U OKVIRU PROJEKTA CEB II

Osam jablaničkih porodica  u utorak 21.09.2021. godine, dobilo je adekvatan smještaj  u novoizgrađenoj zgradi socijalnog stanovanja na Gornjoj koloniji u okviru projekta CEB II koji je implementiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa općinske vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

Svečanosti otvaranja objekta, i primopredaje ključeva korisnicima, prisustvovali su predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ministar Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić sa sradnicima, Općinski načelnik Damir Šabanović sa saradnicima, predstavnici Kantonalne uprave za izbjeglice i prognanike HNK, korisnici i članovi njihovih familija.
Izgradnjom funkcionalnog  objekta na Gornjoj koloniji osigurana su trajna stambena rješenja u vidu javnog izdavanja, najprije interno raseljenim osobama, ali i socijalno i ekonomski ugroženim osobama koje su do sada  živjela u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju. Vrijednost projekta za općinu Jablanica iznosio je oko 900.000,00 KM, od čega sredstva Razvojne banke CEB II iznose 715.705,95 KM, a  Općina Jablanica je  učestvovala u sufinansiranju projekta u iznosu od oko 185.000,00 KM.
Ovim povodom Općinski nčelnik Damir Šabanović je istakao: “Nama u Jablanici ovaj događaj ima možda i posebno značenje, jer je Jablanica tokom i nakon proteklog rata bila sredina koja je zbrinula veliki broj izbjeglica. Ovim činom bit će zatvoreno jedno poglavlje kojeg se nerado sjećamo, ali i poglavlje u kojem smo pokazali humanost. Zato danas ne možemo kriti zadovoljstvo što su i posljednji korisnici kolektivnih centara  stambeno zbrinuti. Zahvaljujem se svima koji su imali razumijevanja i koji su na bilo koji način dali svoj doprinos realizaciji projekta CEB II, a tu prije svega mislim na Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i imeplementatoru projekta Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.Sa željom da stanove koriste kao dobri domaćini, korisnicima koji su danas dobili ključeve želim da stanove uživaju u zdravlju i sreći.”
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić naglašava: ”Očekujemo da ćemo do kraja 2022. godine implementirati ove projekte u općinama gdje je to planirano, a Vlada Federacije BiH nastoji da pomogne u svim slučajevima. U HNK smo planirali izgraditi praktički 132 stana. Uz ovih osam izgrađenih u Jablanici, radi se na izgradnji 10 stanova u Konjicu, u Mostaru na tri lokacije po 24 stana i Čapljini 42 stana za raseljena lica ili one koji su u stanju potrebe. Očekujemo da ćemo implementirati oko devet miliona eura.”
Šemsa Husić, jedna od korisnika ovog projekta zahvalila se svima koji su pomogli izgranju zgrade koja je njenoj ali i ostalim porodicama vratila osmjeh na lica.
Ministar Ramić i načelnik Šabanović su uručili ugovore i ključeve stanova a zatim simbolično presjekli vrpcu i dali na korištenje stanove za devet jablaničkih porodica.