SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FBIH ORGANIZIRAO OBUKU ZA VIJEĆNIKE I UPOSLENIKE OPĆINE JABLANICA NA TEMU PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM

U organizaciji Saveza općina i gradova FBiH i u saradnji sa UNDP-om, putem projekta ILDP, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u srijedu 13.10.2021. godine, organizirana je jednodnevna obuka za općinske vijećnike i uposlenike  Općine Jablanica zadužene za navedene poslove  na temu planiranja i upravljanja razvojem.

Obuka se organizira u općinama koje su partneri u projektu ILDP, a izvodila ju je Hazima Pecirep iz Općine Novi Grad Sarajevo.