PROJEKAT „ZANIMLJIVI MUZEJI“

Sa ciljem kreiranja jedinstvene turističke ponude sa fokusom na muzeje u Hercegovini i prekograničnom području Crne Gore, a  u cilju promoviranja regije kao multietničke i kulturno raznolike evropske destinacije pokrenut je  projekat „Zanimljivi muzeji/Amusing Museums“  koji, kroz program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora,  finansira Evropska unija, a zajednički ga provode Udruženje LiNK iz Mostara, u saradnji sa Nacionalnim Muzejom Crne Gore (CG) i Općinom Jablanica. Ukupna vrijednost projekta je blizu 400.000 eura, od čega Evropska unija finansira oko 300.000 eura.

Iz tog razloga je od 1. do 3 juna za  12 turističkih agencija i radnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske organizovana  studijska posjeta muzejima u Konjicu, Jablanici, Mostaru i Ljubuškom, tokom koje se razgovaralo o mogućnostima saradnje. U narednom periodu se očekuje slična posjeta muzejima Crne Gore, kao i njihova promocija.