POTPISAN UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IGRALIŠTU NA ZLATAMA ZA PROŠIRENJE TRIBINA I DODATNI DJEČIJI MOBILIJAR

Nakon provedenog postupka javne nabavke, Općinski načelnik Damir Šabanović je, u četvrtak 07.12.2023. godine sa direktorom firme „GRADNJA-KONJIC“ d.o.o. Konjic, Senadom Hebibovićem, potpisao konkurentski ugovor za izvođenje radova na igralištu na Zlatama za proširenje tribina i dodatni dječiji mobilijar.

Vrijednost ugovorenih radova za projekat Proširenje tribina i dodatni dječiji mobilijar na igralištu na Zlatama iznosi 49.526,10 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 45 dana od dana uvođenje u posao.
Nadzor nad izvođenjem radova na ovom projektu vršit će nadležna služba Općine Jablanica.