POTPISAN UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA U SPORTSKOM CENTRU

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Jablanica o dodjeli u zakup poslovnih prostora u objektu Sportske dvorane i Odluke o davanju u zakup, donesene na temelju provedenog postupka po Javnom oglasu za dodjelu u zakup poslovnog prostora putem podnošenja pismenih prijava br. 01-19-4-841/21 od 14.04.2021. godine, Općinski načelnik Damir Šabanović potpisao je ugovor o 15-godišnjem zakupu neuređenog poslovnog prostora u Sportskom centru Jablanica sa vlasnikom „Poliklinika dr Pinjić“, dr Omerom Pinjićem.     
Temeljem ugovora zakupac se obavezao da će na ukupnoj funkcionalnoj površini veličine 309,48 m2 izvršiti neophodnu adaptaciju poslovnih prostorija u iznosu 195.056,88 KM  i izvršiti uređenje zajedničkih prostora u vrijednosti 113.654,79 KM, koji će služiti za obavljenje “tihe djelatnosti“, Stomatološke poliklinike.
Prema izvedbenom projektu, a u skladu sa uslovima Javnog oglasa,  ukupna ulaganja investitora u projekat iznose 308.711,67 KM a mjesečna zakupnina izdatog prostora iznosi 927,42 KM, uz napomenu da će zakupcu biti priznata ulaganja u adaptaciji prostora.