OPĆINSKI NAČELNIK DAMIR ŠABANOVIĆ BORAVIO U RADNOJ POSJETI OPĆINI JAJCE

Općinski načelnik Damir Šabanović je, dana 22.11.2023.godine (srijeda), održao sastanak sa načelnikom općine Jajce g-dinom. Edinom Hozanom, na kojem su razgovarali o prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, a koji je u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputio Klub zastupnika HDZ BiH-HNS u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Obzirom da ova naknada čini značajnu stavku prihoda u budžetima na čijem se području nalaze hidroakumulacioni objekti, načelnici su stava da je predloženo rješenje loše, da se ne treba vršiti izmjena Zakona na predloženi način, da se predložena tačka skine sa dnevnog reda 7. sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, a sve s ciljem zaštite interesa općina na čijem području se nalaze hidroakumulacioni objekti, među kojima su Jablanica i Jajce.

Načelnici su iznijeli zajednički stav da je neophodno izraditi novi Zakon kojim bi se regulisalo ovo pitanje na jedinstven i sistemski način, a kako je to definisano i u mišljenju koje je dala Vlade Federacije BiH.

Takođe, Općinski načelnik Damir Šabanović ovom prilikom je istakao kako će nastaviti aktivno raditi, te razgovarati i sa drugim načelnicima općina na čijem području se nalaze hidroakumulacioni objekti, a sve s ciljem zaštite interesa Općine Jablanica, kao i drugih općina.
Ovaj susret načelnici su iskoristili i za razmjenu iskustva, kao i za razgovor o svakodnevnim problemima i izazovima u funkcionisanju JLS vezano za postupke javnih nabavki, kao i potrebe aktivnije međuopćinske saradnje.