OPĆINA JABLANICA NADZORNIM AUDITOM OPRAVDALA SISTEM UPRAVLJANJA I AUDITIRANU NORMU

Certifikacijska kuća Bureau Veritas iz Rijeke i voditelj tima Vlado Ivanković u petak 15.10.2021. godine, izvršili su Nadzorni audit sistema upravljanja ISO 9001:2015 u općini Jablanica.

Cilj nadzornog audita bio je utvrditi da je sistem upravljanja odgovarajući zahtjevima auditirane norme, potvrditi da je Općina Jublanica uspješno implementirala planirane aktivnosti, potvrditi da je sistem  upravljanja sposoban provoditi politiku i ciljeve Općine te ocjeniti djelovanje sistema koji osigurava da Općina ispunjava zakonske, regulatorne i ugovorne zahtjeve. Ovim auditom  identificirana su područja na kojima su moguća poboljšanja sistema upravljanja te ocjenjena uspješnost i učinkovitost sistema upravljanja u Općini Jablanica. Voditelj tima je održao uvodni te  sastanke sa Općinskim načelnikom, Općinskim službama i završni sastanak sa rukovodstvom općine.
Sumirajući završni izvještaj voditelj tima Vlado Ivanković je istakao da je Općina Jablanica uspješno opravdala postojeći  sistem upravljanja  i standardizacijsku normu ISO 9001:2015.