ODRŽANA OBUKA O UPRAVLJANJU PROJEKTNIM CIKLUSOM ZA DRUGU GRUPU KORISNIKA BESPOVRATNIH SREDSTAVA KROZ PROJEKT "LINK ZA SARADNJU/SURADNJU"

IZGRADNJOM KAPACITETA OCD-a DO REALIZACIJE INICIJATIVA KLJUČNIH ZA USPJEH LOKALNIH ZAJEDNICA

Danas je u Mostaru završena dvodnevna obuka o upravljanju projektnim ciklusom za predstavnike organizacija civilnog društva, korisnike bespovratnih sredstava u okviru grant sheme projekta ''Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini - LINK za saradnju/suradnju'' ,  financiranog sredstvima Europske unije.
Događaj je započeo svečanom ceremonijom potpisivanja ugovora sa 10 organizacija, koje će svoje projektne ideje realizirati u narednih šest mjeseci u suradnji s lokalnim vlastima.
Cilj ove obuke je izgradnja kapaciteta i umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), čije su projektne ideje ocijenjene najboljima u okviru Javnog poziva za prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih za zajedničko djelovanje OCD-a i lokalnih vlasti. Na obuci su sudjelovali predstavnici OCD-a iz Mostara, Trebinja, Jablanice, Bekovića i Ravnog. Domaćin događaja je Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u suradnji s projektnim partnerom, Centrom za razvoj Hercegovine (CRH) iz Trebinja.
Program obuke uključio je definiranje alata za uspješnu realizaciju aktivnosti odobrenih projekata i budžeta, narativno i financijsko izvještavanje, te internu i eksternu komunikaciju kao i vidljivost projekta.
U okviru grant sheme projekta odobreno je financiranje ukupno 22 projektna prijedloga organizacija koji djeluju na području Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča. Potpisivanje ugovora i Obuka za prvu grupu korisnika grantova iz Prijedora, Novog Grada, Kostajnice, Zavidovića, Maglaja i Žepca prethodno je održana 27. i 28. travnja u Kozarskoj Dubici.
Važno je naglasiti da je grant shema projekta sufinancirana iz budžeta gradova i općina iz kojih dolaze korisnice sredstava, te su na taj način jedinice lokalne samouprave dale direktan poticaj realizaciji aktivnosti u korist građanki i građana.
Projekt „LINK za saradnju/suradnju“ za cilj ima jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i OCD-a u provođenju participativnih procesa kako bi zajedno identificirali konkretne probleme zajednica uključenih u ovaj projekt te, zahvaljujući participativnom pristupu, u suradnji s lokalnim vlastima pronašli najoptimalnija rješenja za detektirane probleme.
Projekt je s implementacijom počeo 01.01.2021. i trajat će do 31.12.2023., a vrijednost mu je preko 540.000 EUR, od čega je Europska unija osigurala preko 490.000 EUR bespovratnih sredstava. Projektni konzorcij čine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, Agencija lokalne demokratije (LDA) Zavidovići, Agencija lokalne demokratije (LDA) Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) i Europska asocijacija za lokalnu demokraciju (ALDA), te pridruženi partner ALDA Skoplje.

Priopćenje za javnost možete preuzeti na ovom linku.