Šef delegacije EU u BiH, Johan Satler u posjeti Jablanici

NJ.E. Ambasador Johan Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u srijedu 22.09.2021. godine boravio je u Jablanici, odnosno u posjeti Udruženju i preduzeću „Most“ Jablanica i Muzeju „Bitka za ranjenike na Neretvi“. Posjetu je koordiniralo Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar.

Visokom gostu, uz prisustvo Općinskog načelnika Damira Šabanovića predstavljano je  Udruženje i preduzeće „MOST“,  koje je pokrenulo proizvodnju domaćih proizvoda kao rezultat projekta "Međuopćinskom suradnjom do boljih i inkluzivnijih praksi poslovne podrške", te izvršeno upoznavanje sa načinom procesa proizvodnje, prednostima koje projekat pruža za stvaranje kompanije i rješavanju pitanja plasmana i distribucije za lokalne proizvođače.  Trenutno imaju oko 200 članova. Tokom posjete  organiziran je  mini sajam korisnika podrške projektu EU4Business, kao i upoznavanje sa modernom muzejskom postavkom Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“.
Ambasador Sattler nije krio oduševljenje posjetom:“Razlog moje posjete Jablanici je dvojak. Prvi je da sam posjetio Muzej u koji je EU u projektima prekogranične saradnje uložila određena sredstva, a drugi je posjeta posebnom projektu koji podržava Evropska unija. Radi se dakle o Udruženju i preduzeću „Most“ koje je počelo sa 15, a danas ima preko 200 članica. Dakle, EU  je tu da pokaže svoju  podršku preduzećima koja su osjetila posljedice ove globalne krize. Međutim ovaj projekat je poseban što je ovo podrška udruženju koje angažuje ugrožene kategorije. Drago mi je da su sa mnom danas gospođa Ćamila Imamović i Općinski načelnik Damir Šabanović i što mogu da se uvjerim  na licu mjesta kako to izgleda. Ovo nije moja prva posjeta Jablanici. Već sam bio u posjeti  vrlo poznatoj lokaciji i Muzeju jer su oni visoko na listi mojih prioriteta za posjetu. Sada kada sam ponovo ovdje  drago mi je da vidim napredak koji je ostvaren našim investicijma“-istakao je ambasador EU u BIH Johan Sattler.

Općinski načelnik Damir Šabanović u povodu posjete Šefa delegacije EU u BIH kaže: „ Ambasador Sattler je već  istakao da je razlog  njegove posjete uvid u  realizaciju projekata:“Zanimljivi muzeji“ i „EU4Business“ koji se implementiraju u Jablanici i koji su pri kraju.Treba istaći da je 40 nezaposlenih ljudi prošlo obuke, a od toga je bilo 19 prijava za nove biznise. Sufinansirano je njih 13. -istakao je Šabanović.

Koncept lokalnog partnerstva u potpunosti je usklađen s preporukama Strategije zapošljavanja EU -a, koja naglašava potrebu integriranja različitih nivoa tržišta rada. EU  je u okviru ILO projekta podržala od samog početka izgradnju kapaciteta u oblasti zapošljavanja u tri općine (Jablanica, Kakanj i Konjic) kroz stvaranje i razvoj mehanizama podrške mladima za pokretanje i vođenje biznisa. Projekat „Međuopćinskom saradnjom do boljih i inkluzivnijih praksi  poslovne podrške“ implementiran je u periodu 01.01.2020.-31.05.2021. Glavni cilj projekta bio je povećanje broja novih preduzeća u tri općine kroz uspostavljanje i rad međuopćinskog partnerstva Jablanica, Kakanj, Konjic.

Projekat je omogućio uspostavljanje inkluzivnog modela podrške ugroženim kategorijama (žene, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina) i omogućio izgradnju kapaciteta za 111 osoba (žene - 58, muškarci - 53, OSI - 15, nacionalne manjine - 4, žene starije od 50 godina - 11, mladi - 61). Od ukupnog broja učesnika, odabrano je 37 korisnika (Jablanica 13, Kakanj 12, Konjic 12) za dodjelu grant sredstava, od kojih je 36 (žene 19, muški 17) registriralo svoje poslovne aktivnosti i otvoreno 40 radnih mjesta  od kojih su 22 žene.