ZAKAZANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16) Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović  sazvao je 7. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak, 27.05.2021. godine u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati.


    Za sjednicu je predložen Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Strategija razvoja općine Jablanica za period 2021-2027.godine  - Nacrt
4.    Odluka o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licim akoji su za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, obavljali djelatnost u otežanim uslovima
5.    Odluka o privremenom finansiranju sporta u Općini Jablanica za period  juni-avgust 2021.godine
6.    Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2021. godinu –po LOD metodologiji
7.    Odluka o davanju na korištenje vozila i opreme za zaštitu i spašavanje stanovništva i unaprjeđenje zdravstvene zaštite u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Jablanica
8.    Odluka o davanju na privremeno korištenje opreme za ZIP LINE
9.    Rješenje o imenovanju Žalbene komisije Općinskog vijeća Jablanica
10.    Odluka o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“
11.    Izvještaj o ostvarenju Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2020.g.  
12.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području Općine Jablanica, lokalitet Gornja kolonija
13.    Rasprava o Inicijativi  vijećnika  OO LDS Jablanica Ibrahima - Dune Čilić za donošenje odluke o trajnoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana (MHE) na području općine Jablanica.
14.    Rasprava o informacijama