ZAKAZANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16)  predsjedavajući Općinskog vijeća  Emir Muratović sazvao je  6.  Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati dana 28.04.2021. godine (srijeda), u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:


1.       Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.       Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.       Odluka o bratimljenju Općine Jablanica  i Općine Badžilar (Bagcilar)
4.       Odluka o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na području Općine Jalanica
5.       Odluka o grobljima – Nacrt
6.       Plan upravljanja otpadom – Nacrt
7.       Odluka o imenovanju Komisije za nadzor realizacije Strateškog plana razvoja općine Jablanica
8.       Odluka o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije
9.     
a) Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ –davanje saglasnosti
b) Odluka o imenovanju konkursne komsije za imenovanje Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“
10.   Odluka o davanju u zakup poslovnih prostorija u sportskoj dvorani
11.   Odluka o uslovima i načinu zamjene nekretnine na području KO Sovići i KO Risovac
12.   Zaključak o odbijanju ponude za otkup suvlasničkog dijela na nekretnini
13.   Zaključci o odbacivanju ponuda za kupovinu nekretnine
14.   Cjenovnik tržno-pijačnih usluga – davanje saglasnosti
15.   Rasprava o informacijama