ZAKAZANA 36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović zakazao je 36. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati u srijedu 31.01.2024. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu je predložen  slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a  donesenih u 2023. godini
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2024. godinu - prijedlog
4.    Odluka o raspodjeli sredstava – transfer za sport iz Budžeta – Proračuna Općine Jablanica u 2024. godini - prijedlog
5.    Odluka o komunalnom redu – prijedlog
6.    Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi - prijedlog
7.    Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2024. godini - prijedlog
8.    Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2024. godinu - prijedlog
9.    Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2024. godinu - prijedlog
10.    Odluka o utvrđivanju naknade RVI I grupe sa 100 % vojnog invaliditeta u 2024. godini - prijedlog
11.    Odluka o utvrđivanju prava i dodjeli pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna prehrana za majke dojilje u 2024. godini - prijedlog
12.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za prevoz i pomoć porodicama djece sa autizmom u 2024. godini - prijedlog
13.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe na hemodijalizi u 2024. godini - prijedlog
14.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe oboljele od celijakije u 2024. godini - prijedlog
15.    Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica - prijedlog
16.    Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište – prijedlog
17.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine  neposrednom pogodbom-lokalitet „Ostrožac“ općina Jablanica - prijedlog
18.    Strategije za mlade općine Jablanica 2024.-2027. godina - nacrt
19.    Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2024. godinu – davanje saglasnosti
20.    Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u općini Jablanica 2024. -2026. godine - prijedlog
21.    Rasprava o inicijativi Vijeća za implementaciju za donošenje odluke o dodjeli prostorija na korištenje Sportskom savezu Općine Jablanica u okviru JP  „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica