ZAKAZANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  predsjedavajući  Općinskog vijeća  sazvao je 35.  Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak 28.12.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložem slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu - prijedlog
4.    Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
5.    Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2024. godinu– prijedlog
6.    Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2024. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija – prijedlog
7.    Odluka o privremenom finansiranju Općine Jablanica za period januar-mart 2024. godine – prijedlog
8.    Odluka o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica – prijedlog
9.    Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju Trga Alije Izetbegovića - prijedlog
10.    Godišnji plan rada Općine Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
11.    Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Jablanica - prijedlog
12.    Program obavljanja individualnih komunalnih djelatnosti na području općine Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
13.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (Josipović Luka) – prijedlog
14.    Rasprava o Informaciji o saradnji sa drugim općinama, međunarodnoj saradnji i saradnji sa dijasporom