ZAKAZANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  Predsjedaavajući Općinskog vijeća  Jablanica Emir Muratović sazvao je 19.  Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati  u utorak 05.07.2022. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati. Za sjednicu je  predložen Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Autentično tumačenje po Zaključku Kolegija OV-a br. 02-02-153/21 od 18.05.2022.godine
4.    Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području Općine Jablanica - nacrt
5.    Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku – školsku 2022./2023. godinu - prijedlog
6.    Odluka o imenovanju Komisije za stipendije - prijedlog
7.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju 10(20) kV kablovske podzemne veze „ TS Grad IV-TS Grad I“ – prijedlog
8.    Odluka o privremenom finansiranju sporta u općini Jablanica za period august - septembar 2022.godine - prijedlog
9.    Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz Budžeta Općine Jablanica - prijedlog
10.    Izmjena i dopuna Cjenovnika JP „ Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica – davanje saglasnosti
11.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDP Jablanica – nezavisna vijećnica Adisa Zukić za uvođenje mehanizma za pružanje besplatne pravne pomoći
12.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDA Jablanica za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na promet nekretnina  
13.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDA Jablanica za donošenje Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjenje pozicije u reguliranim organima Općine Jablanica
14.    Rasprava o informacijama