STANJE PUTNE, ELEKTRO I VODO INFRASTRUKTURE U OPĆINI JABLANICA NA DAN 02.03.2023.

Svi lokalni putevi  na području općine Jablanica su prohodni, izuzev pravca Topalov greb-Dobrigošće, koji je već jednom čišćen, ali će se tokom sutrašnjeg dana (u petak) dodatno pročistiti i ovaj preostali pravac .

Proteklih dana, od trenutka izaraženijih sniježnih padavina,  na terenu je angažovano šest građevinskih mašina koji su angažovane od strane Općine Jablanica i Štaba CZ za zimsko održavanje puteva i  u nekoliko navrata je ova mehanizacija  čistila snijegom zatrpane dionice. Obzirom na uslove i visinu sniježnog prekrivača, najteža  situacija je vladala na području MZ Doljana i Prekojezerskih sela na kojima je snijeg dostizao visinu od  blizu 60 cm, te na području Krsca i Dobrigošća.

Snabdijevanje električnom energijom na području općine Jablanica  bilo je u prekidu na području Krsca, Dobrigošća, Podprenjskih i Prekojezerskih sela tokom ponedjeljka i utorka (27/28.2.), ali su svi kvarovi na mreži otklonjeni u utorak 28.2.2023. Tokom jučerašnjeg dana (1. marta) u prekidu je bilo snabdijevanje električnom enerijom na području MZ Mirke sa Bukovim podom ali su tokom današnjeg dana svi kvarovi otklonjeni.
Snabdijevanje vodom na području općine Jablanice, proteklih dana  bilo je uredno.