PROJEKAT DODJELE PLASTENIKA ZA KORISNIKE SOCIJALNE POMOĆI

U prostorijama Općine Jablanica, u petak 16.04.2021. godine,  upriličen je prvi sastanak sa predstavnicima  Humanitarne organizacije „Arbeiter Samariter Bund“ e.V. iz Republike Njemačke (ASB), predstavnicima Općine Jablanica i predstavnicima JU „Centar za socijalni rad“ Jablanica, a po pitanju implementacije projekta plastenika.

Humanitarna organizacija „Arbeiter Samariter Bund“ e.V. iz Republike Njemačke provodi peti po redu projekat pod nazivom „Socijalno–ekonomska podrška izuzetno ranjivim porodicama i lokalnim pružaocima socijalnih usluga u 16 lokalnih zajednica u BiH“, među kojima je i Općina Jablanica, a koje sufinansira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Njemačke i ASB. Općina Jablanica će sufinasirati projekat u vrijednosti od 6.400,00 KM.


Projekat je zvanično počeo sa implementacijom 01.04.2021. i trajat će do 31.12.2021. godine, ukupno devet mjeseci. Projekat ima za cilj dodjelu osam plastenika za korisnike socijalne pomoći, a implementacija će se vršiti u saradnji sa JU „Centar za socijalni rad“ Jablanica.