Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)

Info o projektu možete preuzeti na ovom linku.

Više o projektu možete naći na web stranici www.link4cooperation.ba