Konkurs za prijem odgajatelja u radni odnos

Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 26. Pravila Javne ustanove i Odluke  Upravnog odbora broj: 218-1/21 od 25.08.2021. godine, Upravni odbor Javne ustanove Dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica raspisuje:

 KONKURS
za prijem odgajatelja u radni odnos

Odgajatelj - na određeno vrijeme do 30.06.2022.  godine - 1 ( jedan ) izvršilac

 

Konkurs možete preuzeti na ovom linku.