KONAČNA RANG LISTA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA SUBVENCIJU PO JAVNOM POZIVU ZA SUBVENCIONIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA U 2022. GODINI

Rang listu možete preuzeti na ovom linku.