Turistički potencijali općine Jablanica i stanje turističke infrastrukture

Općina Jablanica ima veoma dobre prirodne uslove za razvoj turizma, a izdvajaju se Jablaničko i Grabovičko jezero, planine Prenj i Čvrsnica, rijeke Neretva, Doljanka i Šanica. Rijeke Doljanka i Šanica veoma su interesantne za sportski ribolov i kampiranje u prirodi, dok Prenj i Čvrsnica imaju više od 2.000 metara nadmorske visine i kao takve predstavljaju izazov mnogim planinarima ali ljubiteljima adrenalinskih sportova, alpinizma, turnog skijanja, planinskog biciklizma itd.

Grabovičko jezero i rijeka Neretva pružaju mogućnost bavljenja sportskim ribolovom, a na sjevero-zapadnim  obroncima Čvrsnice nalazi se Park prirode Blidinje koji velikim dijelom zahvata jablaničku općinu. U okviru parka je već afirmisano skijalište s popratnim sadržajima individualnim i kolektivnim smještajnim kapacitetima.
Bogat sadržaj  Risovca i Blidinja ispunjava velika raznolikost bilja, od mediteranskog do visokoplaninskog. U Parku prirode Blidinje nalazi se veliki broj endema, od gljiva do munike koja u ovom području ima najveći kompleks u Evropi. Također, na području Jablanice registrovani su lokaliteti prirodnog naslijeđa gdje se svojom jedinstvenošću izdvaja klisura Prenj, Hajdučka vrata kao spomenik prirode, Vrelo Perutac i izvor Mliništa.

Via Dinarica je avanturistički, planinarski i pješački put koji povezuje atrakcije u sedam država kroz koje se proteže planinski lanac Dinarskih Alpa, od Slovenije do Albanije. „Bijela staza“ predstavlja glavnu stazu koja se prostire cijelom dužinom Via Dinarice, a kroz Jablanicu „Bijela staza“ povezuje planine Prenj i Čvrsnicu.
Pored toga, Jablanica obiluje i brojnim kulturno-historijskim spomenicima koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila Nacionalnim spomenicima kulture, a izdvajaju se kompleks „Bitka na Neretvi“ s muzejem i četiri nekropole stećaka. Jedna od njih, nekropola  sa 150 stećaka Dugo polje na Blidinju nalazi se na listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a.
Iz metalnog doba tu su gradine Stuparina-Dragan selo, Gradište-Ostrožac, Križ-Jablanica, gradina Glogošnica, te gradina i grad Mrakovo. Iz antičkog doba tu su ostaci rimskih građevina (villae rusticae) na četiri lokaliteta nekadašnjeg Ostrošca, te vrijedni ostaci kapitela i nadgrobne ploče-stele. Iz perioda kasne antike i srednjeg vijeka fortifikacija i grad-administrativno sjedište općine u koju su spadala sela Ostrožac, Radešine, Seljani, Ribići, Papratsko i Dobrigošće, na kosi-brdu između Ribića i Ostrožca, kula Hercega Stjepana Vukčića Kosače iz 1441. godine na Borovcu, Gradac na ušću Rame...

Spomen kompleks “Bitka na Neretvi“ je prije rata bila poznata i posjećena destinacije mnogih građana bivše Jugoslovije i Evrope. Ono po čemu je Jablanica u svijetu prepoznatatljiva je Bitka za ranjenike kojoj je ovaj kompleks i posvećen.
Blizina mora, pozicija imeđu dva centra Sarajeva i Mostara i blizina Međugorja,  Jablanici pružaju realnu osnovu za razvoj tranzitnog turizma, ali i organizovanje turističke niše sjeverna Hercegovina sa općinama Prozor-Rama i Konjic.

Iako  Općina Jablanica ima veoma dobre prirodne preduslove za razvoj turizma, stanje turističke infrastrukture još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou iako se u proteklom razvojnom periodu  ulagalo u njeno  unaprijeđenje. Ova ulaganja su se prvenstveno ogledala u renoviranju i otvaranju Hotela Jablanica, izgradnji planinarskih domova na Čvrsnici i Prenju, uređenju plaža Slatina, Čivelj, Peta i Vila, te plaže Šanica. U isto vrijeme otovren je turist info punkt (drvena kućica) Vila Ostrožac, kao i suvenirnica, te su postavljene dvije drvene prodajne kućice. Izvršeno je markiranje i uređivanje planinskih staza do planinarskih domova i ljetnih kampova na Jablaničkom jezeru.

 Smještajni kapaciteti na području općine su: Park prirode „Blidinje“ (50 kreveta i 270 stolica); „Pansion Vilinac“ (restoran sa saunom i salon barom, 30 ležaja); Hajdučke Vrleti (60 kreveta, 220 stolica); Motel„Risovac“ (17 kreveta, 100 stolica); Buffet Bar (45 stolica), dok u samo gradu Jablanica su: Hotel  „Jablanica“ kapaciteta 32 sobe sa 72 ležaja, motel „Hollywood“ ima kapacitet 12 soba sa 24 ležaja, motel „Maksumić komerc“u Lendavi kapaciteta 26 soba i apartmanom. Planinski kapaciteti, na skijalištu Risovac su 157 ležaja, dok u samom gradu postoje 132 ležaja. U proteklom razvojnom periodu nije došlo do povećanja smještajnih kapaciteta, ali je ulaganjem u postojeću infrastrukturu došlo do značajnog unaprijedjenja kvaliteta usluge u Hotelu „Jablanica“ koji je označen kao hotel sa tri zvjezdice.

Prema zvaničnim podacima TZ HNK u Jablanici je tokom 2017.g. registrirano 866 noćenja (podataka za 2013 nema tako da nije moguće izvršiti poređenje stanja prije i poslije realizacije Strategije). Međutim, zbog činjenice da se na području kantona, a samim time i općine, nije kvalitetno reguliralo pitanje registracije smještajnih kapaciteta, procjene su da je ovaj broj mnogo veći, ali nije zvanično prijavljen. Dodatni problem u praćenju razvoja turizma na području općine Jablanica predstavlja nedovoljno izgrađeni kapaciteti Turističkog ureda da planiraju i prate razvoj ovog sektora.

U cilju unaprijeđenja turističke ponude na području općine Jablanica, u narednom periodu planirano je uređenje plaža na području Jablaničkog jezera, lokaliteti Crnaja i Žuglići, staro korito Neretve, Šanica i Brana, čime bi se dao direktan podstrek razvoju turizma na području Općine.
U narednom periodu planira se reparacija porušenog mosta na Neretvi, kao jednog od glavnih istorijskih naslijeđa i simbola općine, revitalizacija Muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi, vanjskog platoa i prilaznih staza, rekonstrukcija bunkera na lijevoj obali Neretve kao novog turističkog proizvoda, uspostava avanturističkog centra sa pratećim sadržajima te ulaganje u turističke objekte na stazi Via Dinarica (stara škola na Risovcu).

Istovremeno se mora aktivno raditi na promociji područja općine u cilju privlačenja stranih i domaćih turista, te osiguranju održivosti turističkih lokacija uz zapošljavanje lokalnog stanovništva. Zbog toga je potrebno izgraditi kapacitete pojedinaca koji bi kao kvalitetni i certifikovani turistički vodiči, mogli odgovoriti na sve veće zahtjeve turističkog sektora.