ODRŽANA 41. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana dana 30.05.2024. godine (četvrtak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 15,45 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika. Na sjednici je utvrđen slijedeći:

D N E V N I   R E D


AD1  Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice Općinskog vijeća
AD2  Informacija o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća
AD3  Stav OV Jablanica po pitanju dopuna Prostornog plana HNK – donesen Zaključak
AD4  Odluka o rješavanju statusa građevina izgrađenih bez pravosnažnog odobrenja za građenje u općini Jablanica - donesena  
AD5  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i ulica i njihovom obilježavanju – donesena
AD6  Odluka o raspodjeli sredstava NVO i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2024. godinu po LOD metodolgiji - donesena
AD7  Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku–školsku 2024./2025. godinu - donesena   
AD8  Odluka o imenovanju Komisije za stipendije - donesena
AD9  Zaključak o odbijanju ponude za kupovinu nekretnine – donesen
AD10 Rasprava o Zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Zaključka Općinskog vijeća Jablanica, broj: 02-02-856-3/24-40 od 30.04.2024. godine – donesen Zaključak o stavljanju van snage Zaključka OV Jablanica, broj : 02-02-856-3/24-40 od 30.04.2024. godine.
AD11 Odluka o stavljanju van snage Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica – u okviru ove tačke nije donesen nikakav akt
AD12  Rasprava o informacijama
-Informacija o legalizaciji
-Informacija o stanju zapošljavanja u 2023. godini
-Vođena rasprava