JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG INKUBATORA JABLANICA


1.  Poslovni inkubator Jablanica uspostavljen je kroz projekat "Regionalni poduzetnički centar Hercegovina" kojeg su u partnerstvu realizovali Udruženje za poduzetništvo i posao "LiNK" iz Mostara te opštine Trebinje i Jablanica. Projekat je finansiran sredstvima EC, opština i LiNK-a.
Ideja vodilja za uspostavljanje poslovnog inkubatora je želja svih učesnika u projektu da se poboljša poslovno okruženje, da se novim poduzetnicima stvore optimalni uslovi za realizaciju njihove ideje i da se njihov poslovni poduhvat podrži u prvim godinama poslovanja.

Poslovni inkubator Jablanica nalazi se u krugu muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“, i ima kapacitet od 7 poslovnih prostora. Detaljniji podaci mogu se naći u brošuri o Poslovnom inkubatoru koju možete dobiti u Odjelu za društvene i privredne djelatnosti opštine Jablanica.
Ovim putem pozivamo zainteresovane poduzetnike da konkurišu za korištenje poslovnog inkubatora Jablanica.

2. Na konkurs za prijem u inkubator mogu se prijaviti :
A  Registrovani privredni subjekti čija registracija sa danom prijavljivanja nije starija od dvije godine i
B  Fizička lica koja imaju namjeru da registruju svoju djelatnost.

Prilikom podnošenja zahtjeva za prijem u inkubator potrebno je dostaviti:

Za lica pod A
-registraciju privrednog subjekta,
-kojom se djelatnošću iz registracije subjekat  prvenstveno bavi,
-kratak opis poslovanja i rezultata poslovanja od registracije do podnošenja zahtjeva,
-broj zaposlenih sa procjenom povećanja ili smanjenja broja,
-procjenu perspektive razvoja subjekta (obim proizvoda ili usluga, novi proizvodi ili usluge, nova tržišta i sl.),
-sve ostale podatke za koje prijavljeni misli da mogu biti relevantni prilikom izbora.

Za lica pod B
-lični podaci sa podacima o dosadašnjem radu,
-poslovni plan (ako postoji) ili opis poslovne ideje sa relevantnim tehnološko-ekonomskim podacima (prilkom obrade ove tačke moguće je dobiti pomoć od osoblja inkubatora),
-da li je riješeno pitanje neophodnog ulaganja ili ima izgleda da se riješi,
-sve ostale podatke za koje prijavljeni misli da mogu biti relevantni prilikom izbora.

Sa svim prijavljenim licima obavit će se razgovor prije konačnog izbora.

3. Izbor korisnika inkubatora vršit će Odbor za upravljanje projektom na osnovu slijedećih kriterija:
-broj zaposlenih,
-veličina potrebne investicije,
-mogućnost dobijanja kreditne podrške za tu vrstu djelatnosti,
-istraženost tržišta prodaje i nabave,
-mogućnost izvoza proizvoda ili usluga,
-veličina projiciranog profita,
-mogućnost proširenja poslovanja (novi proizvodi ili nova tržišta),
-sposobnost menadžmenta.

Upravni odbor inkubatora zadržava pravo da, bez obzira na broj prijava, ne popuni sve raspoložive kapacitete inkubatora ako ocijeni da nema dovoljan broj kvalitetnih poslovnih ideja.

4. Javni poziv ostaje trajno otvoren, a Odbor za upravljanje projektom će vršiti prijem korisnika uvijek kad to bude moguće s obzirom na raspoloživi prostor i postojanje potencijalnih korisnika.

5. Sa svim izabranim korisnicima inkubatora potpisat će se ugovor o korištenju ako se radi o licima pod A. Sa izabranim korisnicima iz grupe B potpisat će se predugovor, a ugovor će se potpisati kad se završi proces registracije preduzeća.

6. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 036/752 905

7. Prijave dostaviti na adresu:

Udruženje samostalnih privrednika
Željeznička bb, 88 420 Jablanica
poštom ili lično.