Saobraćaj


Željeznička infrastruktura


Općina Jablanica ima povezanost u željezničkom prometu sa mrežom željezničkih pruga u BiH jer se nalazi uz željezničku prugu normalnog kolosjeka Sarajevo-Mostar-Ploče ( Republika Hrvatska). U gradu se nalazi “stajalište (pristanište)” za kraće zaustavljanje na otvorenoj pruzi putničkih vozova, a u naselju Donja Jablanica koje je 5,5 km udaljeno od grada nalazi se željeznička stanica.

Željeznička pruga i stanica u Donjoj Jablanci su u dobrom stanju i u funkciji odvijanja željezničkog saobraćaja u BiH dok je objekat “stajalište (pristanište)” upotpunosti devastiran i neupotrebljiv.


Cestovna infrastruktura

Pod cestovnom infrastrukturom u općini Jablanica podrazumijeva se cestovna mreža koja povezuje općinu sa drugim lokalnim zajednicma u regiji i šire, i cestovna mreža koja povezuje naseljena mjesta unutar općine sa gradom kao centrom općine.

Općina je povezana sa drugim lokalnim zajednicma u regiji i šire preko magistralnih puteva M-17 (Sarajevo-Mostar) i M-16 (Banja Luka – Jablanica) koji odgovaraju propisanim elementima za kategoriju puteva kojoj pripadaju i regionalnog puta R-419 (Jablanica- Posušje, odnosno Tomislavgrad-granica sa Republikom Hrvatskom) koji je u jednom dijelu još makadamski put.

Unutar općine povezanost između naseljenih mjesta u ruralnom području i grada kao i izlazak na magistralne puteve M-17 i M16 i regionalni put R-419 je preko lokalnih i nekategorisanih puteva čija ukupna dužina je 51,60 km od čega je 18,70 km sa asfaltnom površinom, a 32,90 km sa makadamskom površinom. Povezanost prigradskih naselja sa gradom je preko lokalnih puteva sa asfaltnom površinom ukupne dužine 10,20 km.

Unutar grada kao urbane sredine i sjedišta općine za saobraćaj (kretanje motornih vozila i pješaka) postoji cjelovit međusobno povezan kompleks javno prometnih površina oblika ulica, trgova, stepeništa ukupne dužine 7.783 m. i površine 25.298 m2 sa gradskim parkom u središtu grada površine 12.735 m2 i vanjskim kompleksom ispred JU Muzej “Bitka na Neretvi” ukupne površine 25.357 m2.