Certifikati

Certifikat ISO 9001-2000

Prema programu audita za općinu Jablanica, 7.10.2004. uspješno je izvršena usluga certifikacijskog audita (glavnog audita), od strane međunarodne certifikacijske kuće "Bureau Veritas" iz Rijeke-Hrvatska sa sjedištem u Londonu.


 ISO 9001-2000 Certifikat

U svom završnom izvještaju ovlašteni auditori ove kuće, gospoda Kamenko Mirković i Vlado Ivanković, istakli su pozitivno gledanje na stepen usklađenosti poslovnog sistema općine Jablanica sa međunarodnim standardom ISO 9001-2000, te će uputiti preporuku svojoj certifikacijskoj kući "Bureau Veritas" za dodjelu certifikata ISO 9001-2001, općini Jablanica.
Realizacijom ovog ozbiljnog projekta općina Jablanica uvodi koncept Ciljevima vođene organizacije u kontrolisanim uslovima odvijanja procesa i aktivnosti poslovnog sistema u općini Jablanica.
U općini Jablanica uspostavljen je kibernetski sistem (interakcijski sistem) upravljanja gdje povratnu spregu čine informacije od korisnika usluga i ostalih zainteresovanih strana na osnovu kojih se vrši kontinuirano usklađivanje poslovnog sistema upravljanja kvalitetom.


Sami projekat je realiziran za 14 mjeseci uz aktivno učešće predstavnika najvišeg rukovodstva Općine a koordinaciju svih aktivnosti obavljao je predstavnik rukovodstva za kvalitet u općini Jablanica gospodin Miralem Hamza, dipl.ing.
Konsultantske usluge u okviru projekta sistema upravljanja kvalitetom u općini Jablanica povjerene su Institutu za organizaciju i ekonomiju iz Sarajeva koga je predstavljao mr. Halil Gutošić.
Ovim projektom općina Jablanica se svrstala u red devet općina U BiH koje su izvršile uvođenje sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001-2000.


 

Općini Jablanici predstavnici OSCE-a uručili su 17.12.2007.godine Certifikat iz oblasti reforme računovodstva,finansija i upravljanja ljudskim resursima. Općinskom načelniku Salemu Dediću, Certifikat je uručila Arlet Stojanović, Projekt menadžer MAP-a a svečanosti uručenja ,pristustvovali su Michaela Seitz, Viša službenica  Osce-a za demokratizaciju ,Svjetlana Radulj,Savjetnica  u Osce-u za upravljanje ljudskim resursima.

Prema riječima Arlet Stojanović, Projekt menadžera MAP-a  Općina Jablanica je u toku saradnje sa MAP-om pokazala veliku spremnost i posvecenost poboljšanju trenutne situacije. U grupi prvih opcina u Bosni i Hercegovini koja je uspostavila standarde u skladu sa normama Projekta reforme opcinske administracije, uspostavljanjem transparentne administracije sa kvalificiranim kadrom, Opcina Jablanica može poslužiti kao primjer drugim opcinama u bližem i širem okruženju. Uspješnim završetkom projekta reforme opcinske administracije, Opcina Jablanica je uspostavila mehanizme koji ce omoguciti stalno preispitivanje i unapredenje rada administracije u najboljem interesu gradana."Na posebno  organizovanoj svečanosti 27.8.2008. godine Općini Jablanica dodjeljen Certifikat  OSCE-a u povodu završetka projekta Ugovor koji je započeo tokom 2005.godine i realiziran je kroz pet Modula (Zakon o slobodi pristupa informacijama, Etički kodeks, Komisija za planiranje općinskog razvoja (KPOR), Zakonski okvir i Partnerstvo).
Svečanosti uručivanja certifikata prisustvovali su, uz goste iz OSCE-a, brojni učesnici u realizaciji projekta, predstavnici općinske administracije, općinskog vijeća, NVO, privrede i građana Jablanice.
Općinski načelnik Salem Dedić se zahvalio svim učesnicima projekata i predstavnicima Osce-a, kao i svima ostalim koji su pružali podršku, a predsjednik Općinskog vijeća  Mate Mijić uz čestitke svim učesnicima posebno se zahvalio Osce-u na uspješnoj koordinaciji u realizaciji projekata.

Sekretar vijeća i općinskog načelnika Šemsa Šehić izvršila je prezentaciju projekta Ugovor a Arlett Stojanović u ime Osce-a ponovo je istakla napore i  izvanrednu saradnju koju  je imao Osce u Jablanici kao i izuzetnu opredjeljenost na reformskom putu općinske administracije.
Po završetku prezentacije projekta Ugovor, gđa Stojanović je uručila certifikat Općinskom načelniku i predsjedniku Općinskog vijeća.