Privremena rang lista - Subvencioniranje privrednih subjekata u 2024. godini

Privremenu rang listu možete preuzeti na ovom linku.