Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-113/23 od 19.01.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2/23 – Usluge servisa, pranja i održavanja Općine Jablanica i Službe civilne zaštite u 2023. godini

- LOT 1 – Usluge servisa, pranja i održavanja vozila Općine Jablanica
- LOT 2 – Usluge servisa, pranja i održavanja vozila Civilne zaštite

– Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-2-3-4/23 od 19.01.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-113/23
Jablanica, 19.01.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.