Obavještenje o PJN - 753-7-3-62-3-26/24

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 9/24 – Izvođenje radova na adaptaciji prostora JU „Centra za socijalni rad“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-62-3-26/24 od 26.04.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.
Broj: 01-11-896/24
Jablanica, 26.04.2024. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.