Obavještenje o nabavci, broj 753-1-2-60-3-23/24 od 19.04.2024. godine.

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke – Otvoreni postupak 2/24 – Izbor banke za prikupljanje javnih prihoda i primitaka i oročavanja istih, platnog prometa, izvjšetavanje o uplatama i isplatama sa svih računa, usluge elektronskog bankarstva i komisionih poslova – Obavještenja o nabavci, broj: 753-1-2-60-3-23/24 od 19.04.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.


Broj: 01-11-808/24
Jablanica, 19.04.2024. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.