Obavještenje o nabavci broj: 753-7-3-57-3-22/24 od 04.04.2024. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 8/24 – Jablanička kupališta – potencijal za razvoj turizma
- LOT 1 – Plaža „Čivelj“
- LOT 2 – Plaža „Peta“ Donje Paprasko
- LOT 3 – Plaža „Sastavi“ Šanica
- LOT 4 – Plaže na rijeci Doljanci, Draganjci i Bjeljanci
    
– Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-57-3-22/24 od 04.04.2024. godine.
Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-741/24
Jablanica, 04.04.2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.