Obavještenje - 753-7-2-55-8-21/24

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 7/24 – Nabavka kancelarijskog namještaja – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-55-8-21/24 od 03.04.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-696/24
Jablanica, 03.04.2024. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović,  s.r.