Obavještenje o postupku javne nabavke broj 753-7-2-55-3-19/24 od 29.03.2024. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 6/24 – Usluge provođenja sistematskog pregleda za muškarce i žene uposlenike Općine Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-55-3-19/24 od 29.03.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-691/24
Jablanica, 29.03.2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.