Obavještenje 753-1-3-54-3-18/24

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke – Otvoreni postupak 1/24 – SENZORNO IGRALIŠTE (LOT 1 – Izgradnja senzornog igrališta i LOT 2 – Instalacija opreme na igralištu) – Obavještenja o nabavci, broj: 753-1-3-54-3-18/24 od 27.03.2024. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.